top of page

ספרות

הספרות העוסקת בתורתו של גורדייף ניתנת לחלוקה למספר מעגלים.

במעגל הפנימי נמצאים ספרי העבודה המרכזיים, אלה כוללים את שלושת ספריו של גורדייף, שניים מספריו של תלמידו הקרוב פ.ד. אוספנסקי וספר נוסף בו נאספו הרצאות מוקדמות של גורדייף.

 

ספרים אלה מביאים את עיקרי משנתו הכתובה של גורדייף כפי שנמסרה על ידיו או על ידי תלמידיו הקרובים ביותר. המעגל השני כולל ספרים שנכתבו על ידי תלמידים של גורדייף אשר תארו את עבודתם עמו, ספרים אלה מביאים חוויות וניסיונות של תלמידים ומלמדים אודות דמותו ודרך הוראתו.

עמותת שבילים עסקה ועוסקת בתרגום ספרי העבודה המרכזיים. בתרגומים המוקדמים ('חיפוש אחר המופלא', 'פגישות עם אנשים מיוחדים') השתמשה העמותה בשם 'החוג לחקר משנתו של גורדייף'.

ספרי העבודה המרכזיים
 

גורדייף חיבר שלושה ספרים תחת השם 'על הכל ומן הכל' ('All And Everything'), שני הספרים הראשונים תורגמו לעברית:

'סיפורי בעל זבוב לנכדו' ('Beelzebub tales to his grandson') ו'פגישות עם אנשים מיוחדים' ('Meetings With Remarkable Man'). שני הספרים ראו אור בהוצאת שוקן.

הספר השלישי - 'החיים אמיתיים רק כאשר אני הינני' ('Life Is Real Only Then When 'I Am') טרם תורגם לעברית.

מלבד ספריו של גורדייף נכללים בין ספרי העבודה המרכזיים גם שני ספרים מאת פ.ד. אוספנסקי:

  • 'חיפוש אחר המופלא' ('In Search of The Miraculous') אשר ראה אור בהוצאת שוקן.

  • 'הפסיכולוגיה של ההתפתחות האפשרית של האדם' ('The psychology of mans possible development') (הספר תורגם על ידי ש.ה. ברגמן וראה אור בשנת 1962, זה הוא הספר הראשון מבין ספרי העבודה שתורגם לעברית)

ספר מרכזי נוסף הוא 'מראות מהעולם האמיתי' ('Views from The Real World').

הספר הוא לקט של הרצאות של גורדייף אשר נכתבו על ידי תלמידיו. הספר טרם תורגם לעברית.

ספרים של תלמידים


ספרים רבים נכתבו על ידי תלמידים של גורדייף. בין הכותבים הבולטים נמצאים: פריץ פיטרס, מרגרט אנדרסון, גין וייס, הנרייט לאן, סטנלי נוט, וויליאם סגל. מבין ספרים אלה ראה אור בעברית לאחרונה 'בחזרה לעכשיו' מאת הנרייט לאן.

bottom of page